Ładuję...

Kontakt

Masz do nas pytania lub nie możesz się zdecydować? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy chętnie pomogą w każdej sprawie!
FORMULARZ KONTAKTOWY
Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nesperta Europe Sp. z o.o.
ul. Poznańska 165,
62-052 Komorniki

SIEDZIBA FIRMY

Nesperta Europe Sp. z o.o.
ul. Obornicka 7,
62-002 Jelonek
NIP5252837102

Formularz kontaktowy

Administrator Danych Osobowych - Nesperta Europe sp. z o.o. ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek informuje, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nesperta Europe sp. z o.o. ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: iod@nesperta.com
 3. Źródło danych:
  Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio i dobrowolnie od Ciebie podczas składania zamówienia na zakup naszych produktów lub otrzymywania informacji handlowych, w tym newslettera. Dalsze dane osobowe otrzymujemy od Ciebie, gdy rejestrujesz konto klienta w naszym sklepie internetowym.
 4. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Nesperta Europe sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w formularzach zamówienia, reklamacji, kontaktu, zapisu na newsletter, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu.
 5. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Administrator przetwarza danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. w celu świadczenia usług marketingowych dotyczących produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym: wyświetlania kupującemu treści marketingowych niedostosowanych do jego preferencji (reklama kontekstowa), wyświetlania treści marketingowych dla Kupującego w zgodnie z jego zainteresowaniami (reklama behawioralna), wysyłania powiadomień e-mail o ciekawych ofertach lub treściach zawierających informacje handlowe, prowadzenia innych działań w związku z marketingiem bezpośrednim towarów i usług oraz przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, sms, MMS, Telefoniczne i inne działania reklamowe i telemarketingowe, w tym w ramach świadczenia usługi newslettera za zgodą osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, do czasu wniesienia sprzeciwu lub w przypadku newslettera do czasu cofnięcia zgody.
  2. w celu utworzenie konta klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Administrator w tym celu przetwarza następujące dane: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, adres IP, pliki cookie, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia.
  3. w celu obsługi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi i zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub cofnięcia zgody.
  4. w celu świadczenia usługi Rezerwacja on-line i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wybór centrum dietetycznego, rodzaj wizyty, termin wizyty. Dane te są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia.
  5. w celach analitycznych i statystycznych dla usprawnienia świadczonych usług oraz dla bezpieczeństwa, w tym informatycznego oraz zapobiegania i zwalczania prób oszustw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub wyjaśnienia incydentów.
  6. w celu wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę odpowiednimi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres prywatny lub adres prowadzenia działalności oraz numer NIP, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
 6. Konsekwencje braku podania danych osobowych:
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z Naszej oferty.
 7. Czas przechowywania danych:
  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane do czasu uzależnionego od podanych wyżej celów lub w zakresie według wymogów obowiązującego prawa. Zgoda na przetwarzanie danych poza wymaganymi prawem, może być wycofana w każdym momencie. Możesz także w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania. W tym celu należy przesłać nam takie żądanie na adres: iod@nesperta.com
 8. Odbiorcy danych:
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług, wymagających przetwarzanie danych, takich jak: zaufani dostawcy usług IT (hosting, serwisy), operatorzy pocztowi do przesyłania zamówionych produktów, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz wspierające nas marketingowo. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym w  ściśle określonych prawem przypadkach.
 9. Uprawnienia:
  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody oraz skargi do organu nadzoru w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe można znaleźć pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres wymieniony w pkt. 1 lub 2, tj.: iod@nesperta.com
 10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca sie pod adresem: https://semilac.pl/pl/polityka-prywatnosci
Na podany adres e-mail prześlemy odpowiedź na Twoją wiadomość